Komisie
Odvolacia komisia STÚ
logo_stuobeztextu_13027. 03. 2017Na XXV. konferencii STÚ bol zvolený predseda a podpredseda Odvolacej komisie STÚ. Na základe návrhu predsedu komisie boli na zasadnutí VV STÚ 11. marca schválení ďalší členovia Odvolacej komisie STÚ:

Slavomír Jánoš - predseda
Zuzana Szabóová - podpredseda
Milan Bátovský - člen
Roman Martinčík - člen
Katarína Mikulová - člen
 
Disciplinárna komisia STÚ
logo_stuobeztextu_13011. 02. 2017DISCIPLINÁRNA KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na zasadnutí VV STÚ dňa 4. februára 2017. K doterajšiemu predsedovi boli zvolení dvaja členovia. 

Imrich Holečko - predseda
Daniel Konečný - člen
Miroslav Ozorák - člen


Pôvodní dvaja členovia - Karol Moravčík abdikoval, Milan Celerin
Čítať celý článok...
 
Kom. mládeže a rozvoja triatlonu
logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017KOMISIA MLÁDEŽE A ROZVOJA TRIATLONU STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu schváleného predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:

Milan Celerin - predseda
Tomáš Jurkovič - člen
Mária Kuriačková - člen (11. 03.)
Ján Roziak - člen (11. 03.)


 
Marketing-ekon. komisia STÚ
logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017MARKETINGOVO-EKONOMICKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:

Peter Králik - predseda
Peter Dobiaš - člen
Jozef Jurášek - člen
Peter Paľa - člen
Soňa Minarovičová - člen (11. 03.)

 
Komisia rozhodcov STÚ
logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017

 

KOMISIA ROZHODCOV STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Milan Slovák- predseda
Marián Czina - člen
Anikó Ozoráková - člen
Daniel Paľa - člen
Elena Stanková - člen
Zuzana Szabóová - člen
 
Komisia organizátorov STÚ
logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017KOMISIA ORGANIZÁTOROV STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Peter Paľa - predseda
Peter Fiabáne - člen
Radovan Lukáč - člen
Pavol Peciar - člen
Ján Roziak - člen
 
Trénerská komisia STÚ
logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017TRÉNERSKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Gregor Fotul - predseda
Mária Kuriačková - člen
Svetlana Lipárová - člen
Mário Ponek - člen
Milan Slovák - člen
Lenka Stanková - člen
Michal Varga - člen 
Trénersko-metodická komisia
logo_stuobeztextu_13016. 03. 2015VV STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. februára 2015 schválil zloženie Trénersko-metodickej komisie:

Michal Varga, predseda
Mária Kuriačková, člen
Milan Slovák, člen

 
KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA STÚ
Zloženie komisie:
KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE, ktorá bola zvolená na riadnej konferencii STÚ dňa 11. 12. 2004


KONTROLNO-REVÍZNA KOMISIA >>
 


huub-logo
logo-maind

logo-kiwami
vinari_sered

 

logo-victory
     

REPREZENTÁCIA


logo_sita_373
 
logo-itulogo-etulogo-sovlogo-ksz  
narodne_m logo-minedu-sk_180       Rok 2017 - 245.509 Eur  
 logo_stu_25_vyrocie