Slovenská triatlonová únia - Slovak triathlon union
Financie kluby 2017
logo_stuobeztextu_13005. 04. 2017V sezóne 2017 STÚ už rozdelila za výsledky v roku 2016 klubom 35.330 eur a priamo pre vybratých 25 pretekárov 23.550 eur. Ďalších 23.600 STÚ rozdelí na základe výsledkov v sezóne 2017. Financie sú prerozdelené na základe schváleného rozpočtu STÚ, prerozdelenie zároveň vychádza z dikcie zákona č. 440/2015 Z.z.
 
Finančná čiastka vo výške 23.600 eur bude rozdelená: 
- 1.500 eur jesenné sústredenie vybratých športovcov (talentovaní triatlonisti)  
- 2.900 eur kluby za výsledky v žiackych súťažiach SlPo (žiaci a nádeje)
- 19.150 eur kluby za výsledky v SlPo (športovci do 23 rokov)

KRITÉRIÁ  

Základnými podmienkami pre zabojovanie o tieto finančné prostriedky je mať pretekárov do 23 rokov, ktorí sú riadne zaregistrovaní z pohľadu MŠVVŠ SR (rodné číslo, minimálne tri štarty). 
 
huub-logo
logo-maind

logo-kiwami
vinari_sered

 

logo-victory

 
logo-itulogo-etulogo-sovlogo-ksz  
narodne_m logo-minedu-sk_180       Rok 2017 - 245.509 Eur  
 logo_stu_25_vyrocie