Stanovy
Stanovy STÚ
logo_stuobeztextu_13020. 01. 2017Na XXV. konferencii v Leviciach (13. 11. 2016) boli prijaté zmeny v znení Stanov STÚ. Schválené zmeny nadobudli platnosť 30. decembra 2016 schválením MV SR. 

STANOVY platné od 30. 12. '16
1. strana
36. strana

Schválené stanovy nám boli doručené 18. januára 2017: Obálka
 
Stanovy STÚ
logo_stuobeztextu_13023. 07. 2016V zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia bola prinútená zosúladiť Stanovy STÚ s novým zákonom. 
Stanovy boli prijaté na XXIV. konferencii STÚ - mimoriadnej v Martine dňa 14. júla 2016. Účinnosť nadobudli schválením na MV SR dňa 1. júla 2016.
STANOVY
Potvrdené Stanovy STÚ MV SR - 1. strana; 36. strana

 
STANOVY STÚ

logo_stuobeztextu_13009. 01. 2012

Uverejňujeme aktuálne znenie „STANOVY STÚ“, ktoré nadobudli platnosť dňa 27. 12. 2012.
Uverejňujeme aj PREHĽAD ZMIEN, ktoré sa v stanovách uskutočnili v decembri 2012.
Až dnes nám bol doručený originál stanov s potvrdením všetkých zmien, ktoré schválila Konferencia STÚ dňa 2. decembra 2012:

Čítať celý článok...
 
STANOVY STÚ
Uverejňujeme kompletné znenie  STANOVY  SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE platné od 08. 01. 2009
 
STANOVY STÚ
Uverejňujeme kompletné znenie STANOVY SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE platné od 24. 02. 2006 
 
STANOVY SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE
Kompletné znenie
STANOVY SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE

STANOVY STÚ

 


huub-logo
logo-maind

logo-kiwami
vinari_sered

 

logo-victory
     

REPREZENTÁCIA


logo_sita_373
 
logo-itulogo-etulogo-sovlogo-ksz  
narodne_m logo-minedu-sk_180       Rok 2017 - 245.509 Eur  
 logo_stu_25_vyrocie