POVINNOSTI REPREZENTANTOV

29. 12. 2010: Upozorňujeme všetkých sledovaných pretekárov STÚ, zaradených do Národného registra pre testovanie, o povinnosti zaslať monitorovací formulár na ADA SR na prvý štvrťrok 2011


Zoznam „reprezentantov“ – sledovaných športovcov zaradených v Národnom registri pre testovanie:
Meno a priezvisko
Tomáš Jurkovič
Filip Kristl
Peter Mosný
Pavel Šimko
Richard Varga
O zmenách v zozname (doplnení) budú pretekári informovaní.
Monitorovací formulár si stiahnete zo stránky:
http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=monitoring&ada=96&PHPSESSID=cf774bc200b444996851a169e3767117

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur