HORNOTURČIANSKY AKVATLON 2020 - propozície

t6 bazenakvatlonUverejňujeme propozície jubilejného 10. ročníka pretekov HORNOTURČIANSKY AKVATLON. Preteky sa uskutočnia 11. júla 2020, pre kategórie nádejí sú to M-SR v akvatlone. 

 

 

 

PROPOZÍCIE


MAPY TRATÍ

PLAGÁT

 

PRIHLASOVANIE - do 9. júla 2020 

Štartovné sa hradí priamo pri prezentácii.SÚŤAŽNÝ VÝBOR:
riaditeľ pretekov - Mária Simonidesová
technický delegát - Daniel Konečný
hlavný rozhodca - Milan Celerin


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur