Vyhlásenie prezidenta a VV STÚ

V súvislosti s pandemickým vývojom šírenia vírusu COVID-19 Slovenská triatlonová únia menom prezidenta a VV STÚ vydáva VYHLÁSENIE

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur