Zákon o športe - výhrady už aj otvorene

logo_stuobeztextu_130 Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe platí ešte len 3 roky, no už bol dvakrát novelizovaný a pripravuje sa novelizácia ďalšia. Bude však stačiť? Nebolo by lepšie začať pracovať na úplne novom zákone?

Slovenská triatlonová únia bola jedným z mnohých športov, ktoré od začiatku "bojovala" proti zákonu. Ako väčšina zväzov pociťovala výrazne viac negatív ako pozitív. V kombinácii so vzorcom na delenie štátnych prostriedkov bola situácia nielen pre nás mimoriadne nepriaznivá. Ozývali sa hlasy proti neobjektívnemu zákonu, no boli to hlasy, ktoré nemali šancu na výraznejší úspech. V súčasnosti sa karta obracia. Po schválení "strechy športu" - stal sa ním Slovenský olympijský a športový výbor (LINK) sa situácia mení. SOŠV, ktorá zastupuje všetky športy začína s krokmi k radikálnej náprave. 

O chronológii prípravy a celého procesu prijímania zákona boli napísané veľmi vecne, ale detailne a chronologicky, dva články uverejnené v OLYMPIC.SK: OLYMPIC.SK JESEŇ-ZIMA 2018. Na článok Mariána Šima (Veľký zákon a malé pomery) reagoval hlavný zostavovateľ zákona a šéf Učenej právnickej spoločnosti Peter Sepeši. Jeho požiadavku na zverejnenie reakcie redakčná rada OLYMPIC.SK neprijala, rovnako toto stanovisko zaujal aj VV SOŠV. Reakcia Petra Sepešiho: LIST; Str. 1; Str. 2; Str. 3; Str. 4; Str. 5; Str. 6; Str. 7; Str. 8; Str. 9; Str. 10; Str. 11; Str. Str. 13; Str. 14; Str. 15; Str. 16; Str. 17; Str.18

V denníku Šport dňa 14. marca bol uverejnený rozhovor s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom. Rozhovor sa týkal práve tejto problematiky. Následne na rozhovor bola uverejnená aj reakcia, ktorú uverejňujeme pod rozhovorom.

Snimka obrazovky 2019 03 15 o 18.55.29

 

Snimka obrazovky 2019 03 16 o 4.31.21

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 264 768 Eur

 

logo scp