PRESTUPY JAR 2019

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil tiieto prestupy podané a uhradené v riadnom jarnom prestupovom termíne: SCHVÁLENÉ PRESTUPY

Sekretariát STÚ registroval úhradu prestupového poplatku bez návrhu: NEAVIZOVANÝ PRESTUP

VV STÚ sa zaoberal týmto prestupom (Adam Lukežič). Keďže rodič poslal oficiálne oznámenie v stanovenom termíne (14. apríl), ale bez podpisu štatutára (odcestovaný) VV STÚ po dôkladnom zvážení prestup povolil.

Po ukončení prestupového termínu (10 dní) sekretariát obdržal ďalšie návrhy. VV STÚ sa nimi nezaoberal z dvoch dôvodov - neskoré podanie a neuhradenie prestupového poplatku: NERIEŠENÉ PRESTUPY

.jj

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 264 768 Eur

 

logo scp