Ibiza - ME akvabike - výsledky

Logo ibiza2018 6kopia

ETU Multišportový festival, Ibiza ESP

AKVABIKE - výsledky

V elitných kategóriách sa preteky zatiaľ nevyhlasujú (ITU). Vyhlasované sä len vekové kategórie VÝSLEDKY

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur