Smernica pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciu úhrad

Výkonný výbor STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16. novembra 2019 schválil Smernicu STÚ "Smernica pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciu úhrad".

SMERNICA na stiahnutie


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170