Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov 2020

Výkonný výbor STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16. novembra 2019 aktualizoval Smernicu STÚ "Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov 2020".

SMERNICA na stiahnutie


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170