OH v roku 2021 - EYOF v roku 2022?

logo tokio20 6apara kopiaTakže poznáme termín OH v roku 2021.

MOV - TOKYO 2020

Po expresnom rozhodnutí o presune OH 2020 na rok 2021 došlo aj k expresnému rozhodnutiu o termíne. A kým pri presune prezident Thomas Bach hovoril, že s istotou nebudú v rovnakom termíne v roku 2021, realita je presne opačná.

TOKYO 2020 sa uskutočnia v dňoch 23. júla do 8. augusta 2021, teda presne v termíne ako sa mali uskutočniť tohto roku.

Paralympisjké hry sa uskutočnia v termíne 24. august až 5. september.

K tomuto rozhodnutiu prispel pravdepodobne aj ústretový krok atletickej a plaveckej federácie, ktoré presunú svoje svetové šampionáty na iné termíny. 

Podľa pôvodnej informácie by olympijské hry uskutočnené v roku 2021 mali oficiálne niesť názov TOKYO 2020.

 

V rámci videokonferencie VV SOŠV sa hovorilo, že aj keby OH boli v jarných mesiacoch, SOŠV bude žiadať EOV o posun EYOFu z roku 2021 na rok 2022. Teraz, keď poznáme termín OH v roku 2021, ktorý kompletne prekrýva plánovaný dátum konania EYOF 2021 (25.-31. júl) v Banskej Bystrici, môžeme s istotou dedukovať, že sa dorastenecká olympiáda posunie do roku 2022. Vzhľadom na fakt, že pôvodný organizátor mesto Košice od organizácie odstúpilo v decembri 2018 a Banská Bystrica bola vybraná ako náhradný organizátor na jar 2019, bude to pre organizáciu v Banskej Bystrici veľmi pozitívna zmena.   

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur