KROMPAŠSKÝ JARMOČNÝ DUATLON

Uverejňujeme propozície podujatia

KROMPAŠSKÝ JARMOČNÝ DUATLON

ktorý sa uskutoční v dňoch 24. a 25. septembra. Už tradične sa v Krompachoch v sobotu konajú M-SR v duatlone družstiev (bez rozdielu kategórií) v nedeľu Slovenský pohár v duatlone pre všetky kategórie (s výnimkou žiakov) na tratiach šprint duatlonu. 
PROPOZÍCIE


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur