KRISTL VÍŤAZOM V LINZI!

V nedeľu 27. 05. na podujatí IRON-TRIATHLON v rakúskom Linzi zvíťazil
Filip KRISTL!!! a medzi ženami Rakúšanska Anita HOFBAUER

Filip Kristl získal v Linzi svoje prvé veľké víťazstvo!
VÝSLEDKY

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur