AKADEMICKÉ M-SR - VÝSLEDKY

Uverejňujeme kompletné výsledky 
AKADEMICKÉ M-SR 2007
ktoré sa uskutočnili 9. júna 2007 v rámci Seneckého triatlonu. VÝSLEDKY

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur